אנו מציעים קנייה/מכירה עבור ליינים עד 12.5. כאשר ההפרש גדול מ-13, אנו לא מציעים את אופציית הקנייה/מכירה.