אנו לא מציעים מאניליינים במשחקים שבהם ההפרש הוא יותר מ-20.