בליינים של קנייה/מכירה נעשה שימוש בתמחור בסגנון 12 סנט בעוד שהתמחור העיקרי הוא בסגנון של תמחור 10 סנט.