משחקים נוספים הם כאלה המערבים אוניברסיטאות קטנות יותר בהתמודדות.