אנו מציעים 2 עד 6 טיזרים לקבוצה בליגת ה-WNBA. ניתן לבחור טיזר  בן 4, 4 1/2 או 5 נקודות. 

נא לעיין בטבלה שלהלן המספקת מידע על כל סוג של טיזר, מספר הקבוצות והתשלומים.       


WNBA 4 נקודות 4.5 נקודות 5 נקודות
2 קבוצות 1 עד 1 0 עד 11 5 עד 6 
3 קבוצות 9 עד 5  8 עד 5 3 עד 2
4 קבוצות 3 עד 1 5 עד 2 
2 עד 1
5 קבוצות 9 עד 2 4 עד 1 7 עד 2
6 קבוצות  7 עד 1  6 עד 1  5 עד 1

מידע זה ומידע נוסף זמין בקישור המידע על הימורים באתר שלנו