ברוב המשחקים מגיעים לנקודה שבה האפשרות שהקבוצה המפסידה תחזור למשחק כה נמוכה עד שאנו לא יכולים להרשות לעצמנו להציע מאניליין.