הליינים עבור הכדורסל בדנמרק ובפינלנד הופכים לזמינים ביום שלפני המשחק בין השעות 06:00 ו-10:00 שעון החוף המערבי. עבור הכדורסל בשוודיה, הליינים לרוב מתווספים ביום שלפני המשחק בין השעות 13:00 ו-17:00 שעון החוף המערבי.